simple website builder

 Posiadam następujące uprawnienia:
E - Uprawnienia gr. 1 urządzeń elektrycznych, gr. 2 urządzeń ciepłowniczych i gr. 3 urządzeń                      gazowych.

D - Uprawnienia gr. 3 urządzeń gazowych.

Szkolenie uzyskane w firmie Vaillant

Adres
Wyzwolenia 35, 55-330 Mrozów

Kontakt
Email: igmdulski@gmail.com
Telefon: +48 662 219 373